Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Subscribe RSS

 Päätökset kaupungilta
15.10.2009 19:55 | Pirita Nenonen/kopio koulutuslautakunnan pöytäkirjasta

Iltapäivätoiminnan järjestäminen Rovaniemellä

Iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi:

 

Rovaniemen kaupungissa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa Opetushallituksen 27.2.2004 vahvistamien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaisesti. Perusteissa määritellään aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat, tavoitteet ja sisältö sekä toiminnan järjestäminen erityisopetuksessa mukana olevien oppilaiden osalta.

 

Rovaniemen kaupungin iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet määritellään lukuvuosittain koulutuslautakunnan hyväksymässä iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa. Lukuvuoden 2009-2010 toimintasuunnitelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa 11.3.2009 § 20. Toimintasuunnitelman mukaisesti Rovaniemen kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1.-2.- luokkien ja erityisopetuksen 1.-3.- luokkien oppilaille. Toimintasuunnitelmassa on määritelty, että koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, jos kerhoon ilmoittautuu vähintään 7 lasta.

 

Toiminnan käynnistämisrajan lisäksi toimintasuunnitelmassa määritellään toimijoiden velvoitteet ja vaadittavat ohjaajaresurssit. Lukuvuoden 2009 -2010 toimintasuunnitelmassa toimijoilta edellytetään, että iltapäiväkerhoissa on kerhonohjaaja 14 lasta kohden. Minimiosallistujamäärällä (7 lasta) käynnistyvissä kerhoissa on yksi ohjaaja. Toimijoiden tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on riittävästi sijaisresurssia. Toimijoiden tulee pyrkiä kerhonohjaajien vakinaistamiseen ja siihen, että vastuuohjaajilla on asetuksen mukainen pätevyys 1.8.2009 mennessä. Ohjaajien rikostausta tulee selvittää lain edellyttämällä tavalla. Iltapäiväkerhotoiminnan tuottajat vastaavat työnantajavelvoitteista ja huolehtivat, että työyhteisössä noudatetaan salassapitosäännöstä.

 

Iltapäivätoiminnan käytännön toteuttamisesta vastaavat Rovaniemen seurakunta, Rovalan Nuoret ry., Kalevan Nuorten Lapin piiri ry. Rovaniemen 4H- yhdistys ry. sekä Rovaniemen steinerkouluyhdistys ry. Rovaniemen kaupunki avustaa toimijoita lukuvuosittain sovittavalla ja toimijasopimuksissa määritellyllä summalla, jonka käytöstä järjestöjen on annettava kerran vuodessa tilintarkastajan ja Rovaniemen seurakunnan osalta hallintojohtajan vahvistama selvitys. Toimijat vakuuttavat kerhotoiminnassa mukana olevat lapset. Kerhotoimijat vastaavat lasten välipalojen sekä toiminta- ja askartelutarvikkeiden hankinnasta.

 

Keväällä toimijasopimuksista neuvoteltaessa iltapäivätoiminnan toteuttajat ilmoittivat, etteivät he ole halukkaita järjestämään iltapäivätoimintaa pienissä kerhoissa, joissa toiminnan järjestäminen on heille tappiollista. Näitä pieniä kerhoja ovat Kivitaipaleen, Hirvaan, Muurolan ja Sinetän koulujen kerhot. Toimintasuunnitelman asettaman raamin ja iltapäivätoiminnan budjetin mukaisesti heille luvattiin kerhotoiminnan järjestämiseen yhden ohjaajan tuki, Muurolan kerhoon kuitenkin 1,5 ohjaajan tuki. Ohjaajatuki on järjestötoimijoiden osalta 1 500 euroa/ohjaaja, Rovaniemen seurakunnan osalta 1 250 euroa/ohjaaja.

 

Syyslukukauden alettua kyseisten neljän kerhon toimijatilanne on edelleen avoin. Toimijoiden kanssa on neuvoteltu siitä, ovatko he halukkaita järjestämään toimintaa, mikäli heille maksettaisiin Kivitaipaleen, Hirvaan ja Sinetän kerhoissa 1,5 ohjaajan tuki, Muurolan kerhon osalta kahden ohjaajan tuki. Lisäksi toimijoille on esitetty, että näiden kerhojen toimijasopimukset tehtäisiin aluksi jouluun saakka. Syyslukukauden lopulla alueiden iltapäivätoiminnan tarve selvitetään uudelleen, koska toisen vuosiluokan oppilaat jäävät usein kerhosta pois jo vuoden vaihteessa, viimeistään helmikuussa. Kerhopaikkaa lapselleen hakeneille perheille on maanantaina 17.8. lähetetty sähköpostitse/kirjeellä pyyntö vahvistaa tieto kerhopaikan tarpeesta ja sitoutumisesta kerhopaikan käyttöön.

 

Rovaniemen seurakunta on ilmoittanut ottavansa Sinetän iltapäiväkerhon järjestämisen, mikäli kerhopaikkaa tarvitsevia on lautakunnan päätöksen mukaiset 7 lasta. He ovat myös ilmoittaneet, ettei heille tarvitse maksaa korotettua tukea. Hirvaan ja Muurolan osalta on keskusteltu toiminnan aloittamisesta Rovalan Nuorten kanssa ja he kartoittavat mahdollisia työntekijöitä. Kivitaipaleen osalta toimija on vielä epävarma. Toimijatuen maksaminen korotettuna Kivitaipaleen, Hirvaan, Muurolan kerhojen osalta edellyttäisi syyslukukaudella 11 250 euron lisärahoitusosuutta. Asiasta on keskusteltu Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamiehen Heli Välikankaan kanssa.

 

- - -   

 

Hirvaan, Muurolan, Sinetän ja Taipaleen koulujen iltapäivätoiminnan järjestämisen tilanteesta tuodaan selvitys kokoukseen.

 

Esitys    kokouksessa

Koulutuslautakunta 26.8.2009, 59 §:

 

Esitys    Koulutusjohtaja:

              Koulutuslautakunta toteaa, että iltapäivätoimintaa järjestetään koulutuslautakunnan kokouksessa 11.3.2009, § 20 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi koulutuslautakunta toteaa, että IP-toimintaan kerhopaikkaa hakeneita on seuraavasti: Hirvas 6, Taipale 6, Muurola 7, ja Sinettä 5 lasta.

              Koulutuslautakunnan puheenjohtaja esitti, että IP-toimintaa järjestetään kyseisillä kylillä ja toimintaan on jatkossa löydettävä pysyvä ratkaisu. Puheenjohtajan esitystä kannattivat Eeva Ylihurula ja Paula Kokkonen.

Päätös  Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti, että IP-toiminta järjestetään Hirvaalla, Taipaleessa, Muurolassa sekä Sinetässä ja virkamiestyönä selvitetään toiminnan järjestämisvaihtoehdot (yhteistyö koulun/päiväkodin kanssa).

 

 

Lisätietoja           koulutusjohtaja Leila Alaraudanjoki

                             puh. 040 7201 536

                             etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 


 - Pirita Nenonen/kopio koulutuslautakunnan pöytäkirjasta | Kommentoi
 Iltapäiväkerhoja karsiutunut
28.08.2009 13:34 | Pirita Nenonen

Koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään mikäli kerhoihin on tulossa vähintään 7 lasta.

Lapin kansassa 28.8.09 Leena aspegrén kirjoittaa, että koulutuslautakunnassa on päätetty, että Sinetän, Hirvaan ja Kivitaipaleen kohdalla on tehty toimintasuunnitelmaan muutos ja toiminta aloitetaan 4 eri kylässä mahdollisimman pian. Tuota 4 kylää ei Leena kirjoituksessaan maininnut tuo kylä on Muurola. Kaikissa näissä kylissä oli keväällä tarvittava määrä lapsia tulossa kerhoihin.

Se miksi näissä kylissä ei vielä kerhotoimintoja ole johtuu siitä ettei 3 sektorin järjestöt suostu huolehtimaan kerhoista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska heidän talous ei sitä kestäisi vaan siihen tulisi saada kaupungilta lisää tukea. Asioiden järjestelyjen viivästymien vuoksi on vanhemmat joutuneet etsimään väliaikaisia ratkaisuja kuten Aspergrén kirjoittaa, mutta näin ei saisi olla. Ratkaisu kerhojen järjestämiseen on saatava pikimmiten kuntoon.


 - Pirita Nenonen | Kommentoi
 Rahoitusta mietitään
18.02.2009 11:55 | Pirita Nenonen

Kaupungilla asiaan yritetään löytää ratkaisua, jotta edes 1.lk lapset saisivat iltapäivähoitoa. Kyse on rahoituksesta.


 - Pirita Nenonen | Kommentoi
 11.02.2009 18:10 | Pirita Nenonen

 Roi-Pressissä tänään julkaistiin seuraava kolumni:

PÄIVÄHOIDON ONGELMAT


Lasten ja nuorten tilanne Rovaniemellä on mielestäni aika huolestuttavaa. Päivähoitopuolella on hoitopaikka pulaa, joillakin alueilla jopa jonotetaan viikkoja päivähoitopaikkaa. Päiväkodit ovat joko epäsopivia päiväkotikäyttöön ( Katajarannan 2 kerroksinen päiväkoti) tai sitten ne ovat homeessa(Lapinrinteen päiväkoti) tai joltakin alueelta jopa päiväkoti puuttuu kokonaan (Vennivaara) vaikka lapsiperheitä on kovasti alueelle rakentanut. Kotihoidon mahdollisuus halutaan täysin unohtaa vastustamalla kotihoidontuen kuntalisää, vaikka se maalaisjärjellä laskettuna on halvempaa kuin päivähoidon järjestäminen. Ratkaisuksi haetaan tilaelementtipäiväkoteja eli nk.parakkitarhoja ja home-tarhoja aletaan peruskorjaamaan; toivottavasti korjaukset sujuvat paremmin kuin Vaaranlammen koulun kohdalla. Mielestäni paras ratkaisu olisi pistää home-päiväkodit maantasalle ja rakentaa ne uudelleen hieman paremmin kuin entiset. Taatusti home ei pääsisi enää leviämään.


Viimeisin korviini tullut tieto on koululaisten iltapäiväkerhojen mahdollinen lakkautuminen. Kaupungissamme toimii tällä hetkellä 21 iltapäiväkerhoa ja ne ovat lähinnä eri järjestöjen ylläpitämää toimintaa. Järjestöt ovat tähän asti saaneet rahoituksen toiminnalleen niin, että kaupunki on tukenut järjestöä n. 1 ½ ohjaajan palkan verran; käytännössä sillä ei palkata kuin yksi, koska järjestön tulee maksaa tuosta tuesta myös työnantajamaksut. Lisäksi järjestöt ovat saaneet te-keskukselta palkkatukea työllistääkseen palkkatukeen oikeutetun henkilön ohjaajaksi. Te-keskukselta ei juuri tukea enää tule vaan kaupungin tulisi nyt hoitaa iltapäiväkerhotoiminta omin varoin. Tämä tuli kaupungille yllätyksenä ja nyt ei tiedetä mitä tehdään. Kerhojen koko kaupungin alueella on monesti niin suuri, että sinne tarvitaan vähintään 2 ohjaajaa. Jos kaupunki ei saa rahoitusta iltapäiväkerhotoimintaan järjestettyä se käytännössä tarkoittaa, että iltapäiväkerhoja olisi vain 7 kpl. Koulutuslautakunnan hienot ajatukset kerhojen järjestämisestä alle 10 oppilaalle on kuivumassa kasaan, kun ei pystytä pian takaamaan kaikille 1 luokkalaisillekaan iltapäiväkerhopaikkaa.


 - Pirita Nenonen | Kommentoi
 ROI-PRESS:IIN KOLUMNI
05.02.2009 18:36 | Pirita Nenonen

Roi-press nimiseen paikalliseen ilmaisjakelulehteen laitoin kolumnin, joka kertoo hivenen lisää iltapäiväkerhon tilanteesta. Julkaisen kolumnin täällä heti, kun lehti on julkaissut sen


 - Pirita Nenonen | Kommentoi©2019 pirita nenonen - suntuubi.com